ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγγραφή - Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να απολαύσει κάποιος τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της www.familys.gr πρέπει να εγγραφεί ως μέλος ή να δηλώσει τις σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν, σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος.
Κατά την εγγραφή σας παρέχετε, στην Board SA, τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία και αρχειοθετούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να σας αναγνωρίζουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη και δυνητικά πελάτη, για να διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας ταχύτερα και ομαλότερα.

Μέλος μπορεί να είναι είτε άτομο, είτε εταιρεία με μόνιμη κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στην Ελλάδα.

Η εγγραφή ατόμου ως μέλους προϋποθέτει αυτό να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

Τα μέλη συμφωνούν ότι κατανοούν την Ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση).

Τα μέλη συμφωνούν ότι θα κάνουν χρήση των ειδών που θα προμηθεύονται μέσω της www.familys.gr και ότι δεν θα εμπορεύονται τα είδη αυτά.

Τα μέλη βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανά πάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σε περίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους λανθασμένων ή μη ισχυόντων ή μη έγκυρων στοιχείων.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την δυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή/και όποια διόρθωση ή/και ενημέρωσή τους επιθυμούν, πάντα μέσω της ιστοσελίδας  www.familys.gr.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους, ανανεώνοντας τα σχετικά προσωπικά τους στοιχεία.  Αποτελεί δική τους ευθύνη η κατά πάντα χρόνο εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

Παράλληλα με τα στοιχεία της εγγραφής, έχουμε γνώση και άλλων πληροφοριών που σας αφορούν και σχετίζονται με τη συχνότητα της χρήσης εκ μέρους σας των προσφερόμενων από εμάς υπηρεσιών, την επισκεψιμότητά σας στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες από αυτήν ή συνδεδεμένες με αυτήν. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας και τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε.
Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθήσεως πωλήσεων και διαγωνισμούς που διεξάγονται κατά καιρούς από την εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες που μας δίνετε όταν απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή συμπληρώνετε καταστάσεις με πληροφορίες που σας αφορούν.
Ακόμα προκειμένου να έχουμε το ιστορικό των επαφών σας μαζί μας, όσον αφορά τις επισημάνσεις σας για την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να διατηρούμε αρχείο με την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή τηλεφωνική μεταξύ μας επικοινωνία.

Κατά την εγγραφή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.familys.gr , μας παρέχετε τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την εμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας [ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά (email), τηλεφωνικά σε σταθερό, τηλεφωνικά σε κινητό (με κλήση, SMS ή ΜΜS), ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax)].

Εάν σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή επιθυμείτε να αλλάξετε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας, θα πρέπει να επισκεφθείτε εκ νέου την ιστοσελίδα μας και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές που θα ισχύουν από τη σχετική εκ μέρους σας τροποποίηση και εφεξής.

Εάν επιθυμείτε ή εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα,  σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε επιλέγοντας κατάλληλα το σχετικό σημείο της σελίδας εγγραφής σας. Η έννοια της εμπορικής αλληλογραφίας περιλαμβάνει ενημέρωση για νέα είδη, προσφορές, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες κλπ. που γίνονται από εμάς ή από τρίτους προς εμάς, πάντα όμως, μέσω της ιστοσελίδας μας.  Ομοίως εάν σε μεταγενέστερο στάδιο κρίνετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία»  και αποστέλλοντάς μας σχετικό ρητό μήνυμα.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εν γένει αλληλογραφία (με οποιοδήποτε μέσο) από την ιστοσελίδα μας, σχετική με σφυγμομετρήσεις, αξιολογήσεις, στείλτε μας σχετικό μήνυμα κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία».
Παρ’ όλ’ αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και αναγκαίο είτε για λειτουργικούς είτε για  διαχειριστικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Η διαδικασία διασφάλισης προσωπικών δεδομένων περιγράφει τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την ασφάλειά σας και τη διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων και τις επιλογές που έχετε ως προς την χρήση τους.
Εάν έχετε επιπλέον απορίες ή ζητήματα σχετικά με την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα www.familys.gr, παρακαλούμε κάντε κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστείλατε μας σχετική σας ερώτηση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με το θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει μέτρα και υιοθετήσει σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Σας καλούμε να ενημερωθείτε ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και εάν συμφωνείτε με αυτές να προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της  ιστοσελίδας www.familys.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:      

Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password) (όπου αυτό χρησιμοποιείται από τον χρήστη)

Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείτε δύο (2) κωδικούς, τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Κατά την έγγραφή σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password).. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, σε τακτά διαστήματα να αλλάζετε το password σας, να  διατηρείτε τον κωδικό αυτό απόρρητο και ΝΑ ΜΗΝ τον αποκαλύπτετε ή να τον κοινοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Επίσης καλό είναι να μην κάνετε χρήση των ίδιων ή προβλέψιμων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Ο κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς και για όλες τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραγγελίες που προέρχονται, κατατίθενται ή διενεργούνται υπό τον κωδικό εισόδου, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και γενικότερα το λογαριασμό σας. Εν γένει φέρετε τον αποκλειστικό κίνδυνο ζημίας δικής σας ή της www.familys.gr από πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στον κωδικό σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει η Εταιρεία μας δε δύναται να γνωρίζει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση χρήσης για οιονδήποτε λόγο του μυστικού σας κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ομοίως για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει εξ’ αυτής της αιτίας. Σε κάθε περίπτωση θα θεωρεί πως εσείς τις πράξατε (ενέργειες)/εισήγατε (παραγγελίες) και ουδεμία ευθύνη δύναται να της καταλογισθεί ως προς τούτο.
Επίσης ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).
Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον δικό σας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, με παροχή κάθε δυνατής   πληροφορίας τηλεφωνικά στο 214 214 9000.
Εάν η www.familys.gr έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να γίνει κακή χρήση της, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε, διακόψουμε, ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας.

Τα στοιχεία των χρηστών (Όνομα, Επάγγελμα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας κλπ.) όπως και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες, κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, όπως και με το παρόν, να ενημερώνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να συναινούν και αποδέχονται α) την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων - προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και β) τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα, καθώς και στους υπαλλήλους και προστιθέντες της εταιρείας στα πλαίσια και για τις ανάγκες της κατάρτισης και της διεκπεραίωσης της συναλλαγής.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων  12 και 13 του Ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραμένουν απόρρητα εκτός και αν έχει προηγηθεί διαφορετική συνεννόηση μαζί σας, βάσει των «Όροι και κανόνες λειτουργίας».
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή νομίμως υποβληθέν αίτημα δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης διοικητικής αρχής.

Πολιτική Διαχείρισης Στοιχείων "Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία "Προσωπικού χαρακτήρα" που μας εμπιστευτήκατε είναι πολύ σημαντικά για εμάς, και σας βεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε τρίτο, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών δι' οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί:

1) προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή απάτη ή δόλος εναντίον της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας, 2) προκειμένου η ιστοσελίδα www.familys.gr να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που της ετέθησαν από τον νόμο ή αρμόδια δικαστική αρχή, 3) προκειμένου να διασφαλισθούν τα νόμιμα δικαιώματα της εταιρείας μας, πελατών μας ή άλλων.
Στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να δοθεί πρόσβαση σε εταιρεία τεχνικών αναλύσεων, εμπορικών αναλύσεων ή επεξεργασίας δεδομένων -για λογαριασμό μας- στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ακόμα, εν συνόλω, δηλαδή μαζικά και όχι μεμονωμένα σε ατομικό επίπεδο αναγνωρίσιμου προσώπου, ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία είτε για εμπορικούς ή στρατηγικούς σκοπούς, είτε στα πλαίσια εμπορικών μελετών.

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση και πρόσβαση προσωπικών πληροφοριών που κάνουν τους χρήστες αναγνωρίσιμους.
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα πληροφορίες συγκεκριμένων πελατών της σε τρίτους, εκτός και αν υπάρχει η εκ των προτέρων έγγραφη σχετική αδειοδότηση από πλευράς των πελατών ή έχει ακολουθηθεί η νόμιμη οδός.

Οι διαδικασίες διασφάλισης συνεπάγονται ότι πιθανά, περιστασιακά, μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας πριν θέσουμε στην διάθεσή σας ακόμα και τα δικά σας προσωπικά δεδομένα.
Καθώς η λειτουργία του www.familys.gr βασίζεται στο Διαδίκτυο (Internet), είναι σχεδιασμένο με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, ώστε να κάνετε χρήση της πιστωτικής σας κάρτας με τις πλέον ασφαλείς συνθήκες.
Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης μίας παραγγελίας αξιοποιούμε ή εμφανίζουμε όχι περισσότερα από τα έξι πρώτα και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας.
Επίσης, πιθανόν συχνά να εμφανίζονται κάποια από τα παραπάνω  ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας, η/και η ημερομηνία λήξης της, η/και ο τύπος της κάρτας, πάνω στο παραστατικό αγορών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνήθης απάτη είναι η δημιουργία ψευδών ιστοσελίδων που εμφανισιακά μοιάζουν με  αυθεντικές. Εκεί παρακινούν τους επισκέπτες να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή στοιχεία που θα επέτρεπαν ευκολότερη πρόσβαση  στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η συνηθέστερη διαδικασία είναι αυτή μέσω email που σας παρακινεί να επισκεφθείτε μια τέτοια «ύποπτη» ιστοσελίδα και εκεί να κάνετε ανανέωση του Κωδικού Εισόδου (Username) και του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού σας Ασφαλείας (Password).

Εάν λάβετε τέτοιο «ύποπτο» email, αγνοήστε το. Καμία μεγάλη εταιρεία με αξιόπιστη ιστοσελίδα δεν στέλνει ποτέ τέτοια emails.
Η Ιστοσελίδα www.familys.gr μπορεί να ακυρώσει ή να θέσει υπό αμφισβήτηση την εγγραφή σας σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια  ή εάν έχετε παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας, όπως περιγράφονται στο «Όροι & Κανόνες λειτουργίας».

Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή την συμφωνία οποτεδήποτε το επιθυμήσετε, ενημερώνοντας μας εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, οφείλετε συγχρόνως να διακόψετε και να απέχετε από κάθε χρήση της ιστοσελίδας.

Η αναστολή ή η ακύρωση της εγγραφής σας και το δικαίωμά σας χρήσης της ιστοσελίδας www.familys.gr δεν επηρεάζουν τα μέχρι τότε δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών.

Παραγγελίες

Το www.familys.gr , έχοντας  επίγνωση της αναγκαιότητας για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που χαρακτηρίζει την εποχή μας, έχει φροντίσει να απλοποιήσει για εσάς  τη διαδικασία αγοράς-παραλαβής.

Έτσι, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από το γραφείο σας ή από το σπίτι σας όλο το 24ωρο. Όταν εσείς ξεκουράζεστε, εμείς κάνουμε τα ψώνια σας και σας τα φέρνουμε στο σπίτι σας. Ο εκπαιδευμένος συλλογέας θα επιμεληθεί την παραγγελία σας  σαν να ψώνιζε για το σπίτι του, διαλέγοντας πάντα τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.

Η παραγγελία σας θα ελεγχθεί και θα συσκευαστεί προσεκτικά σε κιβώτια και ειδικές συσκευασίες για νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας θα μεταφερθεί σε ειδικά επιλεγμένα φορτηγά ψυγεία και στην προεπιλεγμένη από εσάς ώρα παράδοσης, ένας οδηγός μας  θα παραδώσει στα χέρια σας την παραγγελία σας  και θα επιληφθεί για τις λεπτομέρειες της πληρωμής.

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, το familys.gr πρωτοπορεί και σας δίνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους παραγγελίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, οι επιλογές είναι οι εξής:

Παραγγελία με σύνδεση

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους κάνοντας αμέσως μετά το email επιβεβαίωσης που θα λάβετε, σύνδεση στο www.familys.gr.
Στη συνέχεια διαλέγετε τα προϊόντα που θέλετε, τα οποία πάνε αμέσως στο καλάθι των αγορών σας.
Όταν ολοκληρώσετε τα ψώνια σας, κάνετε κλικ στο Ταμείο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καλαθιού σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας. Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας και την διεύθυνση που θα αποσταλεί.

Παραγγελία χωρίς Σύνδεση

Μπορείτε να ξεκινήσετε τα ψώνια σας χωρίς να κάνετε σύνδεση ή εγγραφή και να βάζετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο καλάθι σας. Στο τέλος, κάνετε κλικ στο Ταμείο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καλαθιού σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας. Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας.
Αμέσως μετά θα συμπληρώσετε μία φόρμα με τα Στοιχεία σας (Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός) καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο θα σας καλέσουμε προκειμένου  να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της παραγγελίας.

Τηλεφωνική Παραγγελία

Καλέστε μας στο  214.214.9000, και δώστε μας την παραγγελία σας, καθώς και τα στοιχεία σας: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός.

Κατώτερα όρια αγορών

Για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το www.familys.gr πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, απλές και κατανοητές:
1. Το μέλος έχει απεριόριστο όριο σε αξία για να παραγγείλει.
2. Κατώτερο όριο παραγγελίας ορίζεται αυτό των 70 ευρώ.
3. Τα έξοδα μεταφοράς είναι 5 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά αποστολή.

Η ιστοσελίδα www.familys.gr ως προς όλο το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σ’ αυτήν, δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς εσάς για υποβολή πρότασης παραγγελίας, της προτεινόμενης  δηλαδή παραγγελίας σας, μη δημιουργώντας έτσι καμία νομική δέσμευση του διαθέτοντος και λειτουργούντος την ιστοσελίδα προς σύναψη εν τέλει σύμβασης πώλησης (εν όλω ή εν μέρει) ως προς τα προτεινόμενα εκ μέρους σας είδη.

Επιλέγετε λοιπόν τα είδη που θέλετε και διαμορφώνετε την παραγγελία σας. Εν συνεχεία εμείς, με επαγγελματισμό και φροντίδα συγκεντρώνουμε όσα διαθέσιμα από αυτά είδη υπάρχουν στη διάθεση του www.familys.gr, τα συσκευάζουμε κατάλληλα, και σας τα αποστέλλουμε στον προορισμό που έχετε επιλέξει, στην ορισμένη ώρα παράδοσής.

Η αποστολή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και της Εταιρείας οιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά και αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.familys.gr σε σχέση με τα παραγγελθέντα προϊόντα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.  Παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή από εμάς της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε σε αυτή την φάση καταρτίζεται η σύμβαση αγοράς μεταξύ μας και χρεώνεστε με τις τιμές που έχετε κατά την ημέρα αποστολής της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας δεσμεύσει.

Ειδικότερα ζητήματα:

Σε σχέση με κάθε προτεινόμενη εκ μέρους σας παραγγελία ΔΕΝ προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (είτε ως προς τον όγκο είτε ως προς την αξία).

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσφερόμενων ειδών προβλέπεται ωστόσο μέγιστος δυνατός όγκος ανά είδος.

Πιο συγκεκριμένα:

Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε εμφιαλωμένο νερό = 12 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε μπύρες = 7,9 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε χυμούς = 6 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε αναψυκτικά = 6 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε ποτά υψηλού αλκοολικού βαθμού (volume 20 0+ ) = 4,2 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε κρασιά = 9 λίτρα.
Μέγιστη ποσότητα προτεινόμενης παραγγελίας, ανά είδος, σε συσκευασμένα είδη μεταβαλλόμενου βάρους = 4 τεμάχια

Ως  συσκευασμένο είδος μεταβαλλόμενου βάρους λογίζεται π.χ. το προϊόν «συσκευασμένο τυρί φέτα» διαφορετικού βάρους ανά τεμάχιο, που πωλείται ανά κιλό.

Προβλέπεται και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως η ελάχιστη συνολική «Αξία ειδών» ανά προτεινόμενη παραγγελία μέσω της www.familys.gr (δηλ. ελάχιστη συνολική αξία ανά «καλάθι»)  είναι εβδομήντα (70) ευρώ με έξοδα μεταφοράς πέντε (5) ευρώ ανά αποστολή. Τόση πρέπει να είναι η συνολική αξία όλων των ειδών της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προσφορών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης προτεινόμενης παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη παραγγελία δεν καλύπτει τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις  «Ελάχιστης Αξίας ειδών» και “Μέγιστης προτεινόμενης παραγγελίας είδους», θα ενημερώνεστε από σχετική επισήμανση ώστε να κάνετε τις σχετικές διορθώσεις ,προκειμένου να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της. Σε κάθε περίπτωση το www.familys.gr διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής, ακύρωσης ή της εν μέρει εκτέλεσης της εν λόγω προτεινόμενης παραγγελίας σας.

Το κόστος μεταφορικών δεν περιλαμβάνεται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενης παραγγελίας.

Τα «Έξοδα αποστολής» ή «Μεταφορικά», προστίθενται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενης παραγγελίας και διαμορφώνεται έτσι η «Συνολική αξία» της προτεινόμενης παραγγελίας.
Είναι δε το ποσό της «Συνολικής αξίας» της προτεινόμενης παραγγελίας αυτό που αναλαμβάνετε την αποπληρωμή του, αυτό δηλαδή που θα χρειαστεί να καταβάλλετε στον διανομέα μας κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας.